Rydym wedi datblygu rhaglen ddysgu ar-lein i godi ymwybyddiaeth am gam-drin plant yn rhywiol ac ecsploetiaeth ac er mwyn helpu rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i:

  • Ddeall risgiau posib
  • Adnabod arwyddion camdriniaeth bosibl mewn plant
  • Bod yn ymwybodol o ymddygiad amhriodol mewn oedolion
  • Gwybod ble i fynd am gymorth os oes gennych bryderon ac yr hoffech siarad amdanynt

English

Mae’r rhaglen ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, ei nod yw:

  • Rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch am gam-drin plant yn rhywiol ac ecsploetiaeth rywiol
  • Dangos i chi sut i greu cynllun diogelwch teulu
  • Dweud wrthych pwy y gallwch siarad gyda os ydych yn poeni

Wrth i chi weithio trwy'r rhaglen, gallwch gysylltu â llinell gymorth Stop It Now!, gwasanaeth negeseuon diogel neu e-bost os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhyw adeg.

Questionnaire

Help us to better our learning programme by filling in this short questionnaire about your experience with the videos.

Please answer these questions anonymously:

How useful did you find the learning programme?

Not at all useful
Not very useful
Neutral/Not sure
Quite useful
Very useful

In what ways do you feel you are better able to protect your children? (tick all that apply)

Better able to recognise warning signs and risk that before
Feel more confident talking to my children about these issues
Feel more confident talking to other adults in my child's life about these issues
I know who to contact for help and advice
I am more aware, but I am more concerned about the risks

Do you feel better able to protect your children from sexual abuse?

No
Don't know
Yes

Any comments or feedback on the learning programme?

Mae ein hadnoddau yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho i helpu oedolion, rhieni a gofalwyr i amddiffyn plant rhag niwed. Fel elusen rydym yn croesawu cefnogaeth gan unigolion. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi rhodd i helpu i gefnogi ein gwaith, ewch i'r ddolen hon.

Os hoffech ddysgu mwy am sut y gallwch amddiffyn plant rhag camdriniaeth rywiol ac ecsploetiaeth, ymwelwch â'r dolenni defnyddiol hyn.